escort malatya escort bursa escort antalya escort konya mersin escort Gazi Mert İLK, ORTA, LİSE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMİNE KATKI… DERS; DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ – ÜNİTE-11 ALLAHA VE DİNE İNANMAK…( 11 )

 İLK, ORTA, LİSE  ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMİNE KATKI…  DERS; DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK  BİLGİSİ – ÜNİTE-11 ALLAHA VE DİNE İNANMAK…( 11 )
Gazi Mert

İLK, ORTA, LİSE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMİNE KATKI… DERS; DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ – ÜNİTE-11 ALLAHA VE DİNE İNANMAK…( 11 )

Bu içerik 94 kez okundu.

 

Sevgili öğrenciler.
Uzaktan eğitime katkı kapsamında bugünkü 11. Dersimizde dine inanmanın önemini anlatmaya dedvam edeceğim..
Hak dinlerin özü; Tek Allah’ı tanımak ve ona kulluk etmektir.
İnsanları Allah’a kulluk etmeye davet edenler Peygamberlerdir.
Peygamberlerin getirdiği bütün dinler, hak dinlerdir.
İlk hak din: Adem Peygambere gönderilen dindir.
Adem Peygamber’den son peygamber Hz. Muhammed (A.S)’e kadar bütün peygamberler insanları hak dine davet etmişlerdir.
Peygamberler aracılığı ile Allah tarafından gönderilen hak dinleri benimseyen bazı insanlar zamanla Peygamberlerin gösterdiği yoldan uzaklaşmışlar, onların sözlerini dinlememişler, onların getirdikleri hak dini bırakıp yanlış inançlara sapmışlardır.
Yanlış inançlar; İnsanlar hak dinlerden uzaklaştıkça ortaya çıkmaya başlamış, çeşitli nedenlerle bazı kişiler tarafından zaman-zaman hak dinlerin içine dinde olmayan inançlar da sokulmuştur.
Bir kısım insanlar üstün gördükleri bazı varlıklara tanrı diye tapmışlar, kendi kendilerine ortaya çıkardıkları batıl görüşlere “din”” diye bağlanmışlardır.
Evet değerli öğrenciler.
Bazı insanlar ağaçtan, taştan yaptıkları putlara tapmışlar, bazıları aya, güneşe, yıldızlara, atalarının ruhuna, ateşe tapmışlar, bir kısım insanlarda Allah’ın maddi varlıkların içerisine girdiğine inanarak ona tapmışlar, bir kısmı da hayvanları kutsallaştırarak, hayvanlara tapmışlardır.
Bütün bu nedenlerle hem bazı hak dinlerin aslı bozulmuş, hem de Animizm (Ruhçuluk), Fetişizm (Ateşe tapınmak), Taoizm, Brahmanizm, Budizm, Zerdüştlük gibi batıl dinler ortaya çıkmıştır.
Hak dinler Allah tarafından gönderilmişken, batıl dinler insanlar tarafından uydurulup ortaya konmuştur.
İslamiyet’te olduğu gibi gerçek hak din aslı bozulmadan günümüze kadar gelmiş, Hıristiyanlık ve Yahudilikte olduğu gibi bazı hak dinler de aslı bozulmuş durumda bugün varlıklarını sürdürmektedir.
Brahmanizm, Budizm ve Zerdüşt dininde olduğu gibi bazı batıl dinler insanlar tarafından ortaya konmuş, bugün yok olmaya yüz tutmuşlardır.
Brahmanizm; Hindistan’da Milad’dan asırlarca önce ortaya çıkmış, Allah’ın varlığına inandıkları gibi başka tanrıları (ilahları) da kabul eden ancak bütün Peygamberleri inkâr eden bir din şeklidir.
Brahmanizm eski Peygamberlerin bildirdiği hak dinin değiştirilmiş ve bozulmuş halidir.
Aç kalmakla ve kendilerine işkence etmekle nefislerini terbiye edeceklerine inanırlar.
Budizm: Hindistan’da M.Ö. altıncı yüzyılda yaşamış olan Buda’nın kurduğu, Uzakdoğu ülkelerinde yaygın olan batıl bir din şeklidir.
Brahmanizm’in değiştirilmiş şekli görünümündedir.
Nefsi terbiye etmek en belli başlı ahlaki kurallardandır.
Zerdüşt dini: Ateşe tapma esasına dayanır.
Mecusiliğin (Ateşe tapma) kurucusu olan Zerdüşt, Milad’dan 600 sene önce, Hindistan’da doğmuştur.
İki tanrının varlığını iddia etmiştir. İyilik tanrısı Hürmüz ile kötülük tanrısı Ehrimen’in dünyayı idare ettiği inancını yaymaya çalışmıştır.
Zerdüşt dini; İran’ın eskiden kabul ettiği bir din şeklidir.
İslamiyet’in İran’da yayılmasından sonra bu batıl dine inananların sayısı tamamen yok olmuş sayılmaktadır.
Allah insanları yarattıktan sonra onlara, kendisine karşı kulluk görevlerinin ne olduğunu tebliğ edecek ve insanların diğer canlı-cansız varlıklara karşı görevlerinin neler olduğunu duyuracak, onlara doğru yolu gösterecek Peygamberler göndermiştir.
Sevgili öğrenciler.
Hak dinler; Peygamberler tarafından insanlara bildirilen dinlerdir.
İnsanlar gayesiz yaratılmamış, hak dinlere inanmak suretiyle dünyada bazı idealleri gerçekleştirmek, iyi ve kötüyü seçerek Allah’ın emirlerine uymak için yaratılmışlardır.
Bu emirler insanlara Peygamberler tarafından öğretilmiştir.
Allah’ın peygamberler aracılığı ile gönderdiği hak dinlerin bazı özellikleri vardır:
Hak dinler Allah israfından gönderilmiş, tek Allah’a inanmayı, O’na kulluk etmeyi öngörmüştür
Önümüzdeki dersimizde aynı konuya devam edeceğiz.
( devam edecek )
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İş Makinası Yüklü Kamyon Devrildi
İş Makinası Yüklü Kamyon Devrildi
Mersin İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Su Başkanlığında Yapıldı
Mersin İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Su Başkanlığında Yapıldı