ANAMUR
Giriş Tarihi : 28-05-2022 10:30

Uğur, “Anamur Devlet Hastanesi’nin “Sürgüncü” İdarecilerine Karşı Suç Duyurusunda Bulunduk!”

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Anamur Devlet Hastanesi’nin “Sürgüncü” İdarecilerine Karşı Suç Duyurusunda Bulunduklarını açıkladı.

Uğur, “Anamur Devlet Hastanesi’nin “Sürgüncü” İdarecilerine Karşı Suç Duyurusunda Bulunduk!”

Nuh Akkuş/

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Anamur Devlet Hastanesi’nin “Sürgüncü” İdarecilerine Karşı Suç Duyurusunda Bulunduklarını açıkladı.

 

Dr. Derya Uğur, “4688 sayılı Kanunun “Üye Sayılarının Tespiti” başlıklı 30. maddesinin 1. fıkrasının “a” bendi doğrultusunda, 16.05.2022 tarihinde, Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi’nin de katıldığı toplantıda, Sendikamız, Kurumda “en fazla üyeye sahip yetkili Sendika” sıfatını kazanmıştır.

Sendikamız Genel Sağlık-İş’in, 16.05.2022 tarihinde, Anamur Devlet Hastanesi’nde “yetkili sendika” unvanını haiz olmasının ardından Anamur Devlet Hastanesi’nde üyelerimize karşı “mobbing” eylemleri icra edilmeye başlanmış, 23.05.2022 tarihinden itibaren üyelerimizin görev yerleri değiştirilmiştir.

Sendikamız Genel Sağlık-İş’in, 16.05.2022 tarihinde “yetkili sendika” olması üzerine, yalnızca 7 gün gibi kısa bir sürenin geçmesinin ardından üyelerimizin görev yerlerinin değiştirilmesine dair altında Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi ile Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü’nün imzasının bulunduğu idari işlemlerin, Sendikamıza karşı yapılan haksız bir saldırı niteliğinde olduğu ve üyelerimizi yıpratma kastıyla tesis edildiği açıktır.

Şüpheli Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi ile Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü  tarafından icra edilen söz konusu eylemler nedeniyle Sendikamızca, Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi ile Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü hakkında, TCK’nın 118. maddesinde düzenlenen “Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi”, TCK’nın 122. maddesinde düzenlenen “Nefret ve Ayrımcılık”, TCK’nın 257. maddesinde düzenlenen “Görevi Kötüye Kullanma” suçları nedeniyle Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Başhekim ile Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü hakkında, ayrıca Sağlık Bakanlığı nezdinde başvuruda bulunularak, ilgililer hakkında disiplin soruşturması başlatılması ve kusuru bulunanların disiplin cezalarıyla cezalandırılmaları talep edilmiştir.

“Sendikamızın, Anamur Devlet Hastanesi’ndeki en fazla üyeye sahip Sendika olmasının ardından, bu unvanımızın, Sendikamızdan alınmasına neden olmak için üyelerimiz üzerinde baskı oluşturmak, üyelerimizin, Sendikamızdan istifasını sağlamak adına girişimlerde bulunmak,  Sendikamıza üye oldukları için üyelerimizin görev yerlerini hukuka aykırı bir şekilde değiştirerek, üyelerimize mobbing uygulamak”, Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi ile Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü de dahil olmak üzere hiç kimsenin haddi değildir. Bu ve benzeri eylemleri icra edenler, karşılarında daima Genel Sağlık-İş’i bulacaklardır. Genel Sağlık-İş, bu kişilerin hadlerinin bildirilmesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.

Hastane Başhekimi ile Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürünün görevi, “istedikleri sendikayı yetkili sendika olarak belirlemek, bunun için haksız bir şekilde diğer sendika üyelerini istifaya zorlamak, mücadele eden sağlık çalışanları üzerinde baskı oluşturmak, sağlık çalışanlarının görev yerlerini değiştirerek, üyesi bulunduğu sendikadan istifaya zorlamak değildir.”

Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi ile Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürünü, “görevlerinin gereklerini kötüye kullanarak, üyelerimiz üzerinde mobbing baskısı oluşturması ve suça konu eylemleri icra etmesi” nedeniyle kınıyoruz. Haddini aşan, ifa ettiği görevi farklı amaçlar için kullanan Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi ile Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürüne, adli makamların haddini bildireceğine inancımız tamdır. Bu zamana kadar üyelerimize karşı kötü muamelede bulunanlar, karşılarında Genel Sağlık-İş’i buldukları gibi, bundan sonraki süreçte de, yine Genel Sağlık-İş, haddini bilmeyenlerin karşısında olmaya devam edecektir. Sendikamıza ve üyelerimize karşı, ayrımcılık ve ötekileştirme düşüncesiyle çifte standart uygulayan hiçbir kişi ve kurumun, aleyhe eylemleri cezasız kalmayacaktır.”

 

AdminAdmin