ÇEVRE
Giriş Tarihi : 05-10-2021 08:29   Güncelleme : 05-10-2021 08:29

Korucuk Köyündeki Mermer Ocağı Kararını Mahkeme İptal Etti!

Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Korucuk köyünde el değmemiş ormanlık alanda açılmak istenen mermer ocağı için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararı mahkeme tarafından iptal edildi.

Korucuk Köyündeki Mermer Ocağı Kararını Mahkeme İptal Etti!

Haber merkezi/

Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Korucuk köyünde açılması planlanan mermer ocağıyla ilgili verilen ÇED Gerekli Değildir kararını mahkeme iptal etti. Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) ile Korucuk köylülerinin açtığı davaya bakan Mersin 2. İdare Mahkemesi, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2019 tarihli kararını hukuka aykırı buldu. Mahkemenin iptal kararında, mermer ocağı açılması planlanan bölgenin el değmemiş ve bakir orman ekosistemi içinde kaldığına işaret edilerek “Kesilecek ağaç ve çalılar ormansızlaştırmaya neden olacak” görüşüne yer verildi.

Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Anamur’un Korucuk köyünde yaklaşık 100 hektarlık alanda mermer ocağı ruhsatı verilmiş, proje sahibi firma ise kızılçam ormanı ve maki örtüsüyle kaplı el değmemiş ormanlık alanda işletme açmak için ÇED başvurusunda bulunmuştu. Mersin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 30 Aralık 2019 tarihinde mermer ocağı için ÇED Gerekli Değildir kararı verdi.

Mahkeme Hukuka Aykırı Bulduğu Çed Kararını İptal Etti

Bunun üzerine Mersin Çevre Derneği (MERÇED) ile Korucuk ve Ovabaşı köylerinin muhtarları kararın iptali için dava açtı. Davaya bakan Mersin 2. İdare Mahkemesi, davacıları haklı bularak söz konusu ÇED Gerekli Değildir kararını iptal etti. Mahkeme, davalı idare olan Mersin Valiliği’nin davanın süresi içinde açılmadığı gerekçesiyle usul yönünden reddedilmesi talebini uygun olmadığına hükmetti. Temmuz 2020’de proje sahasında yapılan bilirkişi incelemesinin ardından uzmanların hazırladığı raporu esas alan mahkemenin iptal kararında mermer ocağının açılması durumunda ortaya çıkacak olumsuz etkilere yer verildi.

Madencilik Faaliyeti Yeraltı Sularını Etkileyebilir

Mermer ocağı açılması planlanan bölgede yer alan kayaçların yeraltı suyu beslenme alanlarını oluşturduğu kaydedilen kararda, bölgede yapılacak her türlü madencilik faaliyetinin hem yeraltı suyu rejimini hem de hidrojeolojik açıdan ekosistemi etkileyebileceği ifade edildi.

Tarımsal Üretim Zarar Görecek

Proje alanının dağlık ve yüksek bir alanda yer aldığına dikkat çekilen mahkeme kararında, bölgede yaygın olarak muz ve yer fıstığı tarımının yapıldığı belirtilerek, “Proje alanının rakım durumu düşünüldüğünde rüzgârın ve diğer iklim şartlarının etkisi ile bölgede önemli değere sahip olan tarımsal varlığın zarar göreceği, proje alanı ve çevresinin mikro klima özelliği taşıması nedeniyle her bölgede yetişmeyecek özel ürünler için önem taşımakta olduğu, kurulması planlanan mermer ocağı bölgede özel bir değere sahip tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyeceği” hükmüne yer verildi.

Mermer Ocağı İzni Verilen Yer El Değmemiş Orman Alanı İçinde

Mermer ocağı izni verilen bölgenin bugüne kadar el değmemiş bakir orman ekosisteminin içinde kaldığı belirtilen mahkeme kararında, alanın karşı yamacınca Orman Genel Müdürlüğü tarafından bal ormanı tesis edildiği bilgisine yer verilerek, mermer ocağının açılması durumunda bu ormanların zarar göreceği kaydedildi. Mermer ocağının işletilmesi sırasında çıkacak olan toz ve zehirli gazların çevrede bulunan bitkilerin fotosentez yapmasını engelleyerek ölümüne neden olacağının altı çizilen kararda, “Kesilecek ağaç ve çalılar ormansızlaştırmaya neden olacak” görüşüne yer verildi.

Mahkeme, Çed Gerekli Değildir Kararını Hukuka Aykırı Buldu

Söz konusu mermer ocağı projesi için verilen ÇED Gerekli Değildir Kararının maden mühendisliği açısından da değerlendiren mahkeme kararında, maden sahası bölgesinin yarı kurak bir iklime sahip olduğu ve eriyebilen kayaçların yaygın olduğu belirtilerek, “Mersin Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.12.2019 tarihli ÇED Gerekli Değildir kararından hukuka uyarlık görülmemiştir” hükmüne yer verilerek dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

Mermer, Turistlerin Tatil Tercihlerine Katkıda Bulunuyormuş

Mahkemenin iptal ettiği ÇED raporunda, proje sahasında yaşayan hayvan türlerinin geniş yayılımlı türler olduğu savunularak, faaliyetin başlaması durumunda söz konusu hayvanların çevredeki arazilere doğru yönelecekleri ifade edilmişti. Turizm amaçlı otel, motel, site ve tatil köyleri gibi yatırımlarda mermer kullanımında artış olduğu görüşüne yer verilen ÇED raporunda, “Bu gibi yatırımlarda doğal mermer kullanımı ile daha estetik bir görünüm verilmekle beraber turistlerin daha doğal ortamda tatil tercihlerine katkıda bulunulmaktadır. Turizm ülkesi olan ülkemizin bu yörelerinde doğal mermer kullanılmasına önem verilmelidir. Bu yörelerde hem doğallığı hem de modern yaşam tarzını ve çevreciliği doğal estetiklik ile birleştirerek harikulade projelerin geliştirilmesi turizme kesinlikle katkı sağlayacağı düşünülmelidir” ifadeleri yer almıştı.